Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Trójkąt zwyżkujący (2023-03-01)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego trójkąta został osiągnięty 13 marca 2023. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 292,70 na ok. .

REKLAMA