Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2023-03-03)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 20 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 265,36 na .

REKLAMA