Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójny szczyt (2023-05-30)

5 czerwca 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 500,44 na ok. .

REKLAMA