Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2023-09-27)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 11 października 2023. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na wzrost do 449,10 na .

REKLAMA