Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Podwójne dno (2023-10-05)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 9 października 2023. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 422,20 na .

REKLAMA