Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2024-01-11)

14 lutego 2024 formacja RGR została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 719,37 na .

REKLAMA