Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Kanał zniżkujący (2024-01-19)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 5 lutego 2024. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 564,60 na ok. .

REKLAMA