Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Klin zniżkujący (2024-01-03)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 14 lutego 2024. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 583,60 na ok. .

REKLAMA