Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Klin zniżkujący (2024-06-05)

Podczas sesji 19 czerwca 2024 zaszło wybicie w górę z formacji zniżkującego klina, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 660,90 na .

REKLAMA