Nazwa / Typ formacji

mBank SA / Kanał zniżkujący (2024-07-04)

Podczas sesji 11 lipca 2024 zaszło wybicie z formacji zniżkującego kanału. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 716,56 na .

REKLAMA