Nazwa / Typ formacji

Mercator Medical SA / Podwójne dno (2021-11-03)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 29 listopada 2021. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 130,04 na ok. .

REKLAMA