Nazwa / Typ formacji
Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2018-04-17)
REKLAMA