Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-05-28)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina została osiągnięta 2018-07-19. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 4,37 na ok. .

REKLAMA