Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójne dno (2018-09-13)

W trakcie sesji 17 września 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 3,25 na ok. .

REKLAMA