Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2019-02-28)

REKLAMA