Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-02-28)

W trakcie sesji 13 marca 2019 doszło do wybicia dołem formacji odwróconego trójkąta, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na spadek do 5,02 na .

REKLAMA