Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-03-28)

W trakcie sesji 29 marca 2019 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 4,75 na .

REKLAMA