Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-03-28)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 6 maja 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 4,75 na ok. .

REKLAMA