Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Kanał zniżkujący (2019-04-01)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 9 maja 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 4,67 na ok. .

REKLAMA