Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Kanał zniżkujący (2019-04-01)

15 kwietnia 2019 doszło do wybicia w dół z formacji zniżkującego kanału. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 4,67 na ok. .

REKLAMA