Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-04-01)

Cena docelowa po wybiciu z formacji odwróconego trójkąta została osiągnięta 9 maja 2019. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 4,67 na ok. .

REKLAMA