Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-04-01)

Podczas sesji 9 kwietnia 2019 doszło do wybicia w dół z formacji odwróconego trójkąta, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na spadek do 4,67 na ok. .

REKLAMA