Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-04-01)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 6 czerwca 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 5,74 na .

REKLAMA