Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójne dno (2019-09-17)

Target po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 grudnia 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 7,24 na ok. .

REKLAMA