Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu spadkowego (2019-09-04)

REKLAMA