Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Kanał zniżkujący (2019-10-23)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 19 listopada 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 6,77 na .

REKLAMA