Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu spadkowego (2019-10-23)

Podczas sesji 29 października 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA