Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójny szczyt (2019-11-15)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 13 grudnia 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 7,12 na .

REKLAMA