Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2020-01-28)

31 stycznia 2020 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA