Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójne dno (2020-02-14)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 9 marca 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 6,09 na ok. .

REKLAMA