Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Kanał zniżkujący (2020-05-29)

29 maja 2020 zaszło wybicie w górę z formacji zniżkującego kanału, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 6,76 na .

REKLAMA