Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-08-26)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 16 września 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 6,72 na .

REKLAMA