Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2020-08-26)

31 sierpnia 2020 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA