Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-11-18)

REKLAMA