Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu spadkowego (2021-03-04)

18 marca 2021 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA