Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Trzy zwyżkujące dołki (2021-04-28)

Podczas sesji 22 lipca 2021 doszło do wybicia z formacji trzech zwyżkujących dołków. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 8,63 na ok. .

REKLAMA