Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2021-05-06)

Podczas sesji 13 maja 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA