Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2021-06-28)

REKLAMA