Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2021-09-13)

REKLAMA