Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójny szczyt (2021-09-29)

REKLAMA