Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-11-01)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 16 listopada 2021. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 8,18 na ok. .

REKLAMA