Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-02-10)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2 maja 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 6,60 na .

REKLAMA