Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Trójkąt zniżkujący (2022-02-18)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji zniżkującego trójkąta została osiągnięta 6 maja 2022. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 6,31 na ok. .

REKLAMA