Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-02-25)

22 kwietnia 2022 zaszło wybicie w dół z formacji odwróconego trójkąta, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 5,75 na ok. .

REKLAMA