Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-02-25)

Target po wybiciu z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 10 czerwca 2022. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 5,75 na ok. .

REKLAMA