Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2022-05-30)

Podczas sesji 9 czerwca 2022 formacja oRGR została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy szanse na spadek do 4,95 na .

REKLAMA