Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójne dno (2022-05-30)

W trakcie sesji 8 lipca 2022 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 7,09 na ok. .

REKLAMA