Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Klin zniżkujący (2022-09-30)

Formacja zniżkującego klina została wypełniona 10 listopada 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 6,57 na .

REKLAMA