Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Podwójne dno (2022-09-08)

W trakcie sesji 10 listopada 2022 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył szanse na wzrost do 7,66 na ok. .

REKLAMA