Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-02-20)

13 marca 2023 doszło do wybicia w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 6,31 na .

REKLAMA