Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2023-02-23)

Podczas sesji 27 lutego 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA