Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Kanał zniżkujący (2023-03-10)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 18 kwietnia 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 7,27 na .

REKLAMA