Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2023-05-25)

Formacja RGR została wypełniona 17 sierpnia 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 6,83 na ok. .

REKLAMA