Nazwa / Typ formacji

Orange Polska SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2023-07-31)

Podczas sesji 20 września 2023 formacja RGR została zanegowana wybiciem w górę, przy wolumenie średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, obliczyliśmy szanse na wzrost do 9,03 na .

REKLAMA